Play Video

האדריכלות
היא משחק חכם,
מדויק ונפלא של נפחים
מאורגנים באור
(לה קורבוזיה)

"עיצוב הרמוני
שדבר לא יתווסף
ודבר לא יגָרע"
(ויטרוביוס)

האדריכלות
היא מוזיקה חצובה באבן
(הנרי ג'יימס)

עלינו ללמוד
מה בנין יכול להיות,
מה הוא צריך להיות,
וגם מה הוא לא צריך
להיות...
(מיס ואן דר רוהה)

אמנות איננה מילוי צורך קיים,
אלא יצירה של צורך חדש.
העולם לא נזקק לסימפוניה
החמישית של בטהובן עד שהוא
יצר אותה.
כעת, לא נוכל לחיות בלעדיה.
(לואיס קאן)

הצורה
נובעת מהשימוש
Form Follows Function
(לואיס סאליבן)

Play Video

לדמיין, לתכנן, להתלבט,
להחליט, ליישם, להמציא,
לשוחח, להיפגש, לפקח,
לשמר, לנתק, לשנות, לרצות,
לאהוב, להתרגש... ליהנות
מהתוצאה.

פחות
הוא יותר
...less is more
(מיס ואן דר רוהה)

"רק יצירה שהיא תוצר
של דחף פנימי
יכולה להיות בעלת
משמעות רוחנית"
(ולטר גרופיוס)

"או שאמצא דרך
או שאסלול אותה"
(פיליפ סידני)