ami magazine

ami magazine

I met Riki Gruzman, a soft-spoken chareidi woman, at her workplace located on a high floor of an…
יהי אור

יהי אור

כי ביתי בית תפילה ייקרא וכי לאורה הוא צריך? ערב שבת בין השמשות. קרני השמש האחרונות צובעות את…
חומר ורוח

חומר ורוח

כי ביתי בית תפילה ייקרא כחומר ביד היוצר כל מבנה, בין אם הוא ציבורי או פרטי, מורכב מ"גרעין"…
חרדת קודש

חרדת קודש

כי ביתי בית תפילה ייקרא חרדת קודש "מי שלא ראה בנין הורדוס, לא ראה בנין נאה מימיו", אומרת…
ניגשים לתכנון

ניגשים לתכנון

כי ביתי בית תפילה ייקרא שמחתי באומרים לי בית ד' נלך במהלך עבודתי כמתכננת ומעצבת, נתקלתי לא אחת…
מתאים לי

מתאים לי

כי ביתי בית תפילה ייקרא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה במהלך עבודתי כמתכננת של בתי כנסת, ישיבות…
זה קלי ואנוהו

זה קלי ואנוהו

כי ביתי בית תפילה ייקרא זה קלי ואנוהו בחלקו השני של ספר שמות, מופיע תיאור מפורט ומדוקדק של…
ואני תפילתי

ואני תפילתי

ואני תפילתי על ארגונומיה ונוחיות הפרט תכנון בית כנסת הוא משימה לא פשוטה, אשר צריכה לחבר שני קצוות…
בית מקדש מעט

בית מקדש מעט

כי ביתי בית תפילה ייקרא פיזיקה או מיסטיקה? אדריכלות באופן כללי היא אמנות שאמנם נתפסת בעין. אנו רואים…
יוצרים אווירה

יוצרים אווירה

יוצרים אווירה מסר של קדושה אדריכלות היא אחד ממקצועות האמנות. יש באדריכלות שילוב של אמנות חזותית, יחד עם…
כי ביתי בית תפילה ייקרא

כי ביתי בית תפילה ייקרא

כי ביתי בית תפילה ייקרא יוצאים מהקופסא הנה תרגיל קטן בזיכרון: כמה פעמים יצא לכם להזיז את הרהיטים…