בית הכנסת בעל שם טוב

מאחורי התמונות

בית כנסת "שמחת יצחק וישראל" בית שמש.                                            אדריכלות ועיצוב פנים – ריקי גרוזמן.

קהילת "שמחת יצחק וישראל" בבית שמש, מחוברת מאד לרבי ישראל בעל שם טוב – מייסד החסידות, הבעש"ט.                                                                הדרישה החד-משמעית להקמת בית כנסת שיהיה העתק של בית הכנסת של הבעש"ט במז'יבוז', מהווה אתגר לא פשוט.                                                        תכנון בית כנסת בסגנון הבניה המזרח-אירופי ובאוירה של העיירה- השטעטל, דורשת עבודת מחקר ושיחזור, בנוסף לעמידה בתקנים ובדרישות של בניה בת ימינו.