מתאים לי

מתאים לי סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה במהלך עבודתי כמתכננת של בתי כנסת, ישיבות ומוסדות, אני נוהגת להקדיש מספר פגישות לשיחה עם נציגי המתפללים, עם רב הקהילה, וכן נציגות של נשות המתפללים.השיחה הזו הינה בעלת חשיבות מכרעת להבנת אופי הקהילה, אופן ההתנהלות בתוך המבנה ומחוצה לו, והתאמת התכנון לצרכי הקהילה.התאמה תכנונית  מתבטאת בשני מישורים: …

מתאים לי לקריאה »